प्रांगारीक मल आपूर्ति सम्बन्धि निवेदन बारे सूचना साना अनुदान सहयोगका लागि प्रस्तावना उप आयोजना अवधारणा पत्र आबेदन फाराम साना अनुदानका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सुचना । साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइ निर्माणका लागि आबेदन पेश गर्ने बारे सुचना । सामुदायिक वीउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना सहयोग बारे ।

सम्पर्क / प्रतीकृया

कार्यलयको लोकेसन


Logosds
नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,
सुर्खेत

: 083-520305
: 083-520181
: 16608352000
: dado_skt@yahoo.com

सल्लाह सुझाब तथा प्रतिकृया दिनुहोस ।

यस कार्यलय ले प्रदान गरेका सेवा प्रती, सेवा लाई अझ प्रभाबकारी बनाउने कार्यमा तपाई हरुको धारणा सल्लाह तथा सुझाबहरु ब्यक्त गरी सहयोग गरीदिन हुन हार्दिक अनुरोध छ । कृपया आबस्यक जानकारी हरु भरी सहयोग गरी दिनु होला ।