प्रांगारीक मल आपूर्ति सम्बन्धि निवेदन बारे सूचना साना अनुदान सहयोगका लागि प्रस्तावना उप आयोजना अवधारणा पत्र आबेदन फाराम साना अनुदानका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सुचना । साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइ निर्माणका लागि आबेदन पेश गर्ने बारे सुचना । सामुदायिक वीउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना सहयोग बारे ।

प्रकाशीत अनुदान सुचना / नतीजा हरु

# Title Category Action
24 आ.ब. २०७२/०७३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सुर्खेतबाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रमहरु Document
31 आ.ब. २०७२/०७३ मा वितरण गरिएको अनुदानको विवरण Document